2011. április 26., kedd

Az alább leírtakhoz nem várok megjegyzéseket! Csak egy eszmefuttatás volt egy sor olyan gondolatról ami mélyen bennem van. Nem szeretnék többet beszélni róla, mint amennyit ott megfogalmaztam!

2011. április 25., hétfő

Erős vagy !


Erős vagy, kibírod!
Kislány korom óta hallgatom ezt a mondatot, és soha nem tudtam mit kezdeni vele. Vajon, hogyan is vagyok az?
Ha valami gond volt az életemben épp úgy zuhantam össze mint mások , és épp úgy zokogtam mint az összes többi ember ha bajban van. A különbség az köztem, és a többi ember közt, hogy én amíg lehet titokban tettem. Miért? Mert egész életemben azt mondták nekem, én erős vagyok, és mindent kibírok. 39 éves leszek a jövő héten.
Ennyi év van mögöttem, és megannyi fájdalom. Millió olyan nap, amikor úgy éreztem nem bírom tovább, és mégis eltelt a nap, ha fájdalmasan is de újra indult a következő hajnal. Az évek szállnak, múlik az idő, és el sem tudom mondani mennyi mindent nem tettem meg még, mennyi mindent viseltem el eddig, és mennyire remélem, hogy nem csak ezt szánta nekem az élet.
Kamaszként sokszor kerültem bajba, veszélyes helyzetekbe, ahová vagy én sodortam magam, vagy az élet irányított. Így alakult. Erősnek éreztem magam? Nem. Egy cseppet sem.
Hősnek sem, és bátornak sem. Magányosnak, elveszettnek, és olyannak aki nem tudja lesz-e holnap. Olyannak igen. Miért mondják mégis, hogy bennem van a világ minden ereje, és kitartása? Talán mert túléltem. Nem bírom, hogy nem látja senki ha engem bánt, és nem bírom elviselni, hogy azt hiszik ami nekik fáj, az nagyobb szenvedést okoz mint nekem az én fájdalmam. Gyűlölöm ezt a mondatot!
erős vagy Lilla te kibírod! megoldod!
Vajon ha eltűnnék, és valahol egy sötét utcában összezuhanva találnának rám, szinte hallom ahogy a kórházban megállnak az ágyam mellett, és azt mondják:
-semmi baj, túléli mert ő olyan erős.
Ismer-e engem valaki valójában, vagy csak így akarják lerúgni a problémát ami velem összefügg? Tudják-e, hogy nem a Marsról jöttem, hanem ember vagyok én is. Tele fájdalommal, tele megoldatlan, lezáratlan érzésekkel.
Mivel Húsvét van eszembe jutott valami. Vajon Jézus, hogy volt képes a halálig szenvedni az ember bűnei miatt??? Mindent elviselni és a keresztre menni értünk? Miért várta el Isten a gyermekétől, hogy a halálba menjen ennyi bűnös lélekért. Miért hitte, hogy a fia olyan erős? Lehet nem értünk tette Jézus amit tett, hanem az apjáért. Bizonyítván az erejét, és a szeretetét Isten iránt.
Én is a családomért vagyok "erős", vagy mert tudom, hogy a jó Isten ezt várná el tőlem.( Megérteném ha így lett volna.)
Nem az erőm tartott eddig életben, nem a bátorságom tette. A sorozatos véletlenek, és egy láthatatlan kéz volt. Mert ha ez nem lett volna, én ma valószínűleg nem lennék itt. Összefogva kell erősnek lenni, összefogva kell boldognak lenni , és nem rápakolni egy valakire a terheket. Van olyan váll, ami nem bír el mindent!Van olyan aki feladja!
Ha az ember érzi, hogy fontos, és , hogy számítanak rá szeretik, akkor van ereje elviselni ezt.
Nem várhatjátok el tőlem, hogy soha ne érezzem magam rosszul. Ha nekem fáj valami hallanotok kell, hogy az nekem fáj, és nem elmesélni nektek milyen rossz! Ha én félek akkor ne nevessetek, hisz én is félek..Ha szóba kerül a halál kérlek ne viselkedjetek úgy, mintha halhatatlan lennék. Segítsetek nekem, és ne azért mert az én megsegítésemmel másokat segítetek. Szeressen már valaki annyira, hogy észre veszi, ember vagyok én is. Törékeny, néha rendkívül magányos, ember.

2011. április 24., vasárnap

Isten megteremtette az embert.
Az ember a pénzt.
A pénz a háborút, az alázatot.........

2011. április 20., szerda

Álom


Életemben kétszer álmodtam zuhanásról, egyszer a lányom helyett vállaltam be a halált, ma este pedig nem mentett meg senki.
Ritkán álmodtam a férjemmel, pedig húsz évet töltöttünk együtt, mégsem volt jelen szinte soha az álmaimban. Még akkor sem, ha konkrétan a családdal álmodtam. Érthetetlen módon, ő soha nem volt ott. Ma hajnalban viszont ott volt, és ezért ülök most itt. Biztosan van jelentősége az álmoknak, és tudom, hiszem, hogy a tudatalattink mozgatja ilyenkor az agyunkat. Az, hogy konkrétan ennek az álomnak mi a jelentése, szerintem ha most elmesélem úgyis nyilvánvaló lesz, ha pedig valaki ért hozzá, és többet is bele lát, hát kérem mondja el nekem is.
Nem hosszú a sztori, bele is kezdek.
Nem értem miért de az ablakban álltam, és a volt férjem ott állt mögöttem. Az ablakban álltam annyit tesz, hogy nyitott ablak , párkány. Nem vagyok alapvetően suicid alkat, így nem gondolom, hogy ugrani akartam, de magyarázatot az álom sem adott. Egy magas emeletes házban voltunk, 10 emeletnyi magasság körül . A ház fala szürke volt, és érdes. Beszélgettünk. Ha jól emlékszem a múltról. Teljesen tisztán láttam az arcát, mégis úgy éreztem nem tudom kivel beszélek, és nem is mindig értettem amit mond. Mintha idegen nyelven beszélt volna hozzám, de arra sem jöttem rá, hogy milyen nyelven. Aztán egyszer csak kint voltunk valahogy az ablakon kívül. Nem is értem , de még valahogy kapaszkodtunk a falba, viszont mindketten tudtuk, hogy baj van. Elkezdtem kiabálni, hogy Lajos le fogunk esni!! Az volt a válasz, hogy csak te, én közel vagyok az ablakhoz, és valahogy beljebb húzódott. Kétségbeesetten kapaszkodtam a ruhájába, de éreztem, hogy nem sokáig bírom. Kértem, hogy nyújtsa a kezét, segítsen mert leesek. Azt mondta nekem: Így jártál......
Leestem. Zuhantam a mélybe, de félelem nem volt bennem. Az egyetlen dolog amitől féltem, hogy hogy fogom megmagyarázni a gyerekeimnek, hogy többé nem lehetek velük.
Felébredtem.
Semmi izgatottság, semmi megrázkódtatás. Nem rémálom volt ez. De nem tudtam vissza aludni. Itt ülök, és írok. Ha meg kellene fejtenem a dolgot azt mondanám, most ért véget igazából a kapcsolatom. ezennel új életet kezdhetek. :)
Ez egy álom. Valójában megfejthetetlen. Miért írtam le? Mert úgy érzem az élet megadja a válaszokat, csak tudni kell olvasni bennük. Észre kell őket venni. Lehet már az első kérdésre észre kellett volna, és akkor nem jutunk el ide, ahol vagyunk, és nem jutunk oda, ahová tartunk.
Elhiszem, hogy az álmaink a ki nem mondott kérdéseinkre készült válaszaink. Ki küldi őket?
A sötét tudatalatti... ki más ? :)

2011. április 11., hétfő

Gyermekbántalmazás


Mert erről is írni kell. Ez egy ilyen blog....
Sajnos sok ilyen van, és sok ember, szorul segítségre támaszra ha ebbe a helyzetbe kerül. Jó ha tudjuk, hogy van lehetőség kimászni ebből is, csak időben kell lépni. Az az ember, aki egy gyermeket bármi módon bántalmaz bűncselekményt követ el. Még akkor is ha maga esetleg orvosi kezelésre szorul, mert nincs tisztában a tettei következményével. Aki tudatosan bántalmaz akár nevelési, akár más szándékkal, az :

A Büntető Törvénykönyv szerint (195§) az a személy ítélhető el a gyermekek elleni helytelen viselkedés vádjával, aki a kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy, aki e feladatából folyó kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, vagy erkölcsi fejlődését veszélyezteti, bűntettet követ el és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Gyermekvédelem alatt értjük a gyermekek testi, szellemi, erkölcsi, anyagi érdekeit előmozdító szociális, jogi, egészségügyi és pedagógiai tevékenységek és intézkedések összességét.
A római jog két és félezer éve foglalkozik a gyermekvédelemmel. Megemlíthetjük Hamurabi kőbevésett törvényeit i. e. a 18. századból, vagy Mózes törvényeit.


Az, hogy mit takar pontosan a bántalmazás, az én szempontomból mindent , amit magunkra nézve is annak tekintünk. Egészséges erkölcsi felfogással látható, hogy mi okoz fájdalmat, és fizikai, illetve lelki rombolást az ember életében, ez kivetíthető a gyermekeinkre is.
Bemásoltam ide, hogy hivatalosan megfogalmazva mi tekinthető bántalmazásnak. Sajnos ez nem minden, a kör egészen tág lehet, ez csak töredéke annak amit elvakult emberek tenni képesek a náluk gyengébb, sérülékenyebb gyermekekkel. Sokan szorult helyzetükben nem tudják, hogy mit tehetnek, vagy mit tehetnének, hogy szabaduljanak a bántalmazótól.
Vajon érthető-e ha bármi okból nem mernek, vagy nem tudnak kilépni egy ilyen kapcsolatból, és ezzel kockáztatják a saját, vagy gyermekeik testi, illetve erkölcsi , lelki épségét?
Mik a határok, amik beleférnek a bántalmazásba? van egyáltalán határ?
Ezer kérdés merül fel , hogy mikortól kell közbe lépni. Valójában úgy hiszem azonnal ha felmerül , hogy egy gyermek veszélyben van, bármilyen szempontból is.
Nehéz ebben egyedül dönteni, van segítség! Meg kell találni, és kérni kell, ha egyedül nem megy.


• Érzelmi bántalmazás: az, ha nem biztosított a gyer-
mek számára a fejlõdési szükségleteknek megfelelõ,
támogató környezet, amely szükséges a gyermek stabil
érzelmi és szociális képességeinek kifejlesztéséhez, és
amely megfelel a gyermek személyes képességeinek és
a környezõ társadalom igényeinek.

Az érzelmi bántalmazás körébe tartozik a hasznave-
hetetlenség érzésének keltése, amely alacsony
önértékeléshez, az önelfogadás képtelenségéhez, szülõ-
gyermek kapcsolat nehézségeihez vezethet.


Családon belüli erõszaknak tekinthetõ, ha valaki
hozzátartozója biztonságát, testi-lelki épségét veszé-
lyezteti vagy károsítja, önrendelkezésében vagy szex-
uális önrendelkezésében korlátozza, testi erõszakot
követ el vagy annak elkövetésével fenyeget, illetve e
személy tulajdontárgyait szándékosan tönkreteszi, s
ezzel elviselhetetlenné teszi az áldozat számára az
együttélést.
A családon belüli erõszak érintheti a gyermekeket,
nõket, férfiakat, idõskorúakat, a fogyatékkal élõket is.

Fizikai bántalmazás: az a szándékos cselekedet,
vagy gondatlanság, amely a gyermek fizikai
sérüléséhez, halálához vezet, vagy vezethet, és amely a
szülõ vagy más olyan, gondozási - nevelési feladatokat
gyakorló személy felelõsségi körébe tartozik, akiben a
gyermek bízik, illetve akivel alá- fölérendeltségi vis-
zonyban van.

Érzelmi elhanyagolást jelent az érzelmi bizton-
ság, az állandóság, a szeretetkapcsolat hiánya, a gyer-
mek érzelmi kötõdésének durva mellõzése, elu-
tasítása, a gyermek jelenlétében történõ erõszakos,
durva támadó magatartás más családtaggal szemben.

Segítségért lehet fordulni :

a gyermekjóléti szolgálatok,
a családsegítõ szolgálatok,
a gyámhatóságok,
a háziorvosok,
a védõnõk, továbbá
az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait
ellátó szervezetek.
illetve nyilván a rendőrség

Érettségi :)